Ecological Debt Day 8 augustus 2016

Vandaag is het Ecological Dept Day, ook wel Earth Overshoot Day genoemd. Dit is de dag van het jaar waarop wij de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen, die voor iedereen op aarde beschikbaar zijn om van te kunnen leven, hebben opgebruikt. We gebruiken de rest van het jaar resources die er niet zijn, waardoor de aarde permanent en onherstelbare schade oploopt. De aarde wordt uitgeput en kan niet voldoende herstellen om aan de behoefte voor het volgende jaar te voldoen.

Earth Overshoot Day 2016Ieder jaar komt deze dag eerder, vorig jaar was dit nog op 13 augustus en het jaar daarvoor op 19 augustus, daardoor wordt onze aarde ieder jaar een stukje minder vruchtbaar. Voor onze behoeften aan natuurlijke hulpbronnen hebben we inmiddels al 1,6 aardbollen nodig. Dit kan zo niet doorgaan. We zullen maatregelen moeten nemen om het tij te keren. Laten we niet wachten tot de overheid of een maatschappelijke organisatie maatregelen neemt, of denken dat een ander wel zal minderen, want dat is je kop in het zand steken. Het gaat lukken als we allemaal ons steentje bijdragen.

De berekening van de Ecological Debt Day is gebaseerd op de ecologische voetafdruk en wordt als volgt berekend:

(Wereldwijde biocapaciteit van de aarde / Wereldwijde ecologische voetafdruk) x 365 dagen = Dag waarop het wereldwijde ecologische tekort ontstaat

Wat kunnen we doen om te voorkomen dat de datum van de Ecological Debt Day nog eerder in het jaar gaat vallen:
• Bewuster consumeren;
• Meer producten hergebruiken (laat je spullen repareren i.p.v. het direct weg te gooien);
• Eet bewust en vooral wat minder vlees;
• Minder voedsel verspillen;
• Zuinig zijn met water en schone lucht;
• Bewuster reizen (fiets, OV, auto delen, carpoolen);
• Zuinig zijn met energieverbruik;
• Wees zuinig op de natuur en de aarde.

 

Meer weten? Bekijk het volgende filmpje:

 

 

Stop de voedselverspilling

Er zijn zulke mooie initiatieven. Vandaag kwam ik er ook weer een tegen: Taste before you waste. De jonge vrouw Luana Carretto uit Amsterdams vond het zonde dat er zoveel voedsel door winkels wordt weggegooid. Zij haalt het overgebleven onverkoopbare groente en fruit op met haar bakfiets en schenkt het aan minder draagkrachtigen of goede doelen.

Voedselverspilling2De consument wil geen voedsel waar een vlekje aan zit dus blijft dat over met als gevolg dat er jaarlijks tonnen aan voedsel voor een bedrag van 2 miljard euro wordt weggegooid terwijl elders in de wereld mensen honger lijden. En dan hebben we het nog niet over al dat voedsel dat we wel kopen maar ook nog eens de kliko in gooien. Dat kan toch anders?

We zullen wel moeten want als we de meest recente berichten mogen geloven groeit de wereldbevolking de komende jaren nog sterker dan we aanvankelijk dachten. Tegen het eind van deze eeuw telt de wereldbevolking 11,2 miljard mensen. Om al die mensen van gezonde voeding te kunnen voorzien moeten we wel efficiënt met onze aarde en onze grondstoffen omspringen. Te beginnen bij onszelf door het stoppen van de voedselverspilling.

Ook een interessant initiatief is het Amsterdamse ‘afvalrestaurant’ Instock dat kookt met overgebleven voedsel van supermarkten. Een initiatief van een aantal ex-medewerkers van Albert Heijn. Zij kwamen met het idee omdat ze het verschrikkelijk zonde vonden dat er zoveel voedsel werd weggegooid omdat het over de houdbaarheidsdatum is of omdat het er niet meer zo fris uitziet. Daarom schreven ze een businessplan en presenteerden dat aan de directie van Ahold.

Met de steun van Ahold zette ze een stichting op en gingen aan de slag. Inmiddels is er een restaurant, een afhaal toko en een foodtruck die festivals afgaat. Alles met voedsel dat anders ons bord niet zou halen. Je moet wel eten wat de pot schaft!

Bekijk hier de korte documentaire die EenVandaag over beide initiatieven heeft gemaakt.

Niets veranderlijker dan het weer

Als je dicht bij de natuur leeft ervaar je de veranderingen die zich in de natuur voordoen veel intensiever. Heel lang woonde ik in de stad en had ik niet zo in de gaten hoe het weer was. Tuinieren deed ik op kleine schaal en jarenlang vanaf een balkon. Maar nu levend op het platteland met mijn eigen moestuin ervaar ik dat ieder jaar weer anders is.

Knotwilg planten

Knotwilg planten

Al jaren valt er steeds meer regen waardoor wij de dakgoten hebben moeten verbreden omdat de tuin gewoon weggespoeld werd door de fikse regenbuien. Ook de wind is veel krachtiger en kan soms rondom ons huis verraderlijk zijn. In de februaristormen kan je bij ons gewoon tegen de wind in hangen, zo gaat het tekeer. In de loop der jaren zijn er al heel wat ramen van de schuur en de kassen gesneuveld door het onstuimige weer.

Toch is dit jaar weer heel anders dan de achterliggende paar jaar. We hebben dit voorjaar veel minder regen. Alles is wel groen, maar als je goed kijkt zitten er grote scheuren in de grond van de droogte. Vooral op plekken waar de mollen tekeer gegaan zijn is het goed te zien. Ook is onze watertank nagenoeg leeg. Maar het heeft een heel groot voordeel: er zijn dit jaar veel minder slakken. En dat is goed nieuws. De afgelopen jaren waren de slakken een ware plaag en liep ik iedere ochtend en avond met mijn emmertje door de moestuin om slakken te vangen. Dat is nu bijna niet meer nodig. Alles wat ik nu aanplant heeft gewoon de kans om te groeien.

De wind echter is onstuimiger dan ooit. Al maandenlang stormt het hier geregeld. De knotwilgen die we begin mei hebben aangeplant staan allemaal in de stormhouding. Wij zijn benieuwd hoe ze het gaan doen. Er palen bij zetten is onbegonnen werk, dus laten we de natuur gewoon haar gang gaan.

Niet alleen bij ons zijn de stormen heviger ook in andere delen van de wereld. Op dit moment is in Texas een grote overstroming en zijn de ergste stormen ooit geregistreerd. Ik ben al jaren overtuigd dat de natuur drastisch aan het veranderen is en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is, hoewel een groep wetenschappers dat blijft ontkennen. Daarom behandel ik de natuur met respect en probeer mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Alle kleine beetjes helpen.

 

Ecological Debt Day – Dag 200

Vandaag 19 augustus 2014 is een bijzondere dag, niet omdat mijn tante vandaag jarig is en eveneens een vriendin vandaag haar verjaardag viert, en ze ook nog eens op dezelfde dag geboren zijn terwijl ze elkaar niet eens kennen, nee niet om die reden is deze dag bijzonder. Het is bijzonder omdat het vandaag Ecological Debt Day is. En als je denkt dat dat een fijne dag is om te gedenken dan is dat ook niet het geval en zouden wij ons eigenlijk diep moeten schamen. Op deze dag hebben wij aardbewoners dit jaar meer grondstoffen van de aarde verbruikt dan de aarde in een jaar kan produceren.

Ecological Debt Day1Vandaag overschrijden wij de draagkracht van de aarde. Dat wil zeggen dat we vanaf vandaag bij de aarde in het krijt staan en dat de ecologische afbraak van de aarde verder toeneemt. Het betreft hier een berekening die jaarlijks wordt gemaakt en waarbij de dag waarop wij meer van de aarde vragen dan ze kan reproduceren ieder jaar eerder in het jaar valt. Vorig jaar lag de Ecological Debt Day op 20 augustus en in het jaar 2000 lag deze dag nog op 1 november. De berekening wordt als volgt gemaakt:

(Wereldwijde biocapaciteit van de aarde / Wereldwijde ecologische voetafdruk) x 365 dagen = Dag waarop het wereldwijde ecologische tekort ontstaat

Het fenomeen is ontwikkeld door de Engelse non-profit denktank New Economic Foundation (NEF) dat wereldwijd sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid bevordert. Om aandacht te vragen en bewustwording te creëren voor het onderwerp van het ongebreidelde verbruik van de aardse middelen is deze jaarlijkse dag uitgeroepen. De term Ecological Debt Day wordt ook wel aangeduid als Earth Overshoot Day.

Wat kun jij doen om je eigen ecologische voetafdruk te beperken:

 • Gebruik zo weinig mogelijk fossiele brandstof;
 • Gebruik zo min mogelijk energie en in ieder geval groene (zonne-, wind-, waterenergie);
 • Consumeer bewust, gebruik zo min mogelijk wegwerpartikelen;
 • Koop ook eens gebruikte artikelen;
 • Laat de auto wat vaker staan;
 • Ga eens wat dichter bij huis op vakantie;
 • Eet wat minder vlees;
 • Eet vooral seizoensgebonden lokale biologische producten;
 • Probeer te leven zonder afval.

En blijf voortdurend denken: “Alle kleine beetjes helpen”.

 

Hoe groot is jouw ecologische voetafdruk? – Dag 38

In mijn vorige blogje haalde ik al even de ecologische voetafdruk aan. Misschien bekend maar voor wie hier niets van afweet wil ik graag nog wat nadere toelichting geven wat het inhoudt en waarom dat voor mij belangrijk is. Het doel van deze blog is te ontdekken of het mogelijk is om zelfvoorzienend te worden. Dat gaat zeker niet lukken in een jaar tijd, maar ik ga kijken wat er allemaal voor nodig is om dat op termijn te bereiken. De achterliggende ambitie om zelfvoorzienend te worden is dat ik de wereld een beetje mooier wil maken, dat houdt niet op bij de mens maar betekent ook de planeet geen geweld aandoen en daarom is het belangrijk om te weten wat de impact van mijn consumptie is op de aarde en dat kan je berekenen met de ecologische voetafdruk.

ecologischevoetafdrukDe ecologische voetafdruk is de berekening van de bruikbare oppervlakte van onze planeet gedeeld door het aantal mensen op aarde. Voor een eerlijke verdeling heeft ieder mens de beschikking over 1,8 ha waarop voedsel verbouwd en grondstoffen gedolven kunnen worden. Helaas gebruiken wij gemiddeld 2,7 ha per persoon, dus aanzienlijk meer dan de aarde te bieden heeft. En de verhouding ligt hierbij behoorlijk scheef als je kijkt naar het rijke Westen en de rest van de wereld. Noord-Amerkia verbruikt 7,9 ha en Europa 4,7 ha (bron: wikipedia). Er is dus nog een hoop te verbeteren. Dezelfde berekening kunnen wij ook maken voor het gebruik van water en de uitstoot van CO2.

Als wij doorgaan met consumeren zoals we dat de laatste 20 jaar hebben gedaan en de opkomende industrieën zoals China, India, Rusland en Brazilië willen hetzelfde als wij hier in het Westen, dan hebben we drie aardbollen nodig om daarin te voorzien. Veel grondstoffen raken nu al op en de druk op grondstoffen wordt als maar groter. Dus willen we in een vreedzame wereld met elkaar blijven leven dan zullen we toch ons consumptiepatroon moeten aanpassen. Ik wil niet wachten tot het gigantisch uit de hand loopt dus probeer ik mijn levensstijl aan te passen aan de draagkracht van de aarde.

Op wikipedia kan je precies lezen wat de ecologische voetafdruk inhoudt evenals op veel andere sites. Maar veel leuker is om je eigen ecologische voetafdruk te berekenen. Op de site van het Wereld Natuur Fonds kun je door het beantwoorden van een aantal vragen je eigen voetafdruk berekenen. Leuk en leerzaam. Het is al weer een aantal jaar geleden dat ik dat voor het eerst heb gedaan en toen zat ik er een flink stuk boven. Maar inmiddels heb ik dat al aardig terug weten te brengen.

Veel van de acties die ik ondernomen heb om mijn voetafdruk omlaag te krijgen komen voorbij in de verschillende blogjes die ik schrijf. Bijvoorbeeld:

 • Wij planten geregeld bomen ter compensatie van de vervoersbewegingen die wij maken.
 • Ik reis zo min mogelijk met de auto maar pak als het even kan de fiets en maak gebruik van het openbaar vervoer.
 • Wij gebruiken zo min mogelijk plastic en proberen zo min mogelijk afval te produceren.
 • We eten zoveel mogelijk lokaal voedsel.
 • We gebruiken zo min mogelijk water en dan bij voorkeur uit de kraan in plaats van uit een (plastic) fles.
 • We proberen onze consumptie te beperken en als het even kan kopen wij gebruikte spullen.

Het ultieme doel is om zelfvoorzienend te worden waardoor de voetafdruk zo klein mogelijk wordt. Dus wil jij weten wat jouw ecologische voetadruk is doe dan een nulmeting dan weet je wat je te doen staat.

Zaai en gij zult oogsten – Dag 37

De start van ieder moestuinseizoen begint met zaaien. Je kunt natuurlijk ook kant-en-klare plantjes kopen, maar met een flinke moestuin gaat dat aardig in de papieren lopen. En eigenlijk vind ik zaaien het allerleukste wat er is. Ik hou daarvoor een dagboekje bij over wat ik wanneer gezaaid heb en hoe lang het duurt voor er wat zichtbaar is. Mijn eerste zaaisel van dit jaar is mislukt. Ik had nog een zakje basilicumzaad liggen waarop stond THT tot 2014. Maar ja wat houdt dat dan in? THT staat voor “tenminste houdbaar tot” en wordt meestal gebruikt voor producten die maar kort houdbaar zijn waarbij de exacte datum vermeld staat. Maar wat moet je nu als er geen datum maar een jaartal op staat?

Maar goed, ik laat mij dus niet zo gauw afleiden door zo’n onduidelijke vermelding en heb gewoon het zaad gebruikt. Maar na een paar dagen waren maar een paar sprietjes basilicum te zien dus mag ik concluderen dat THT tot 2014 betekent: te gebruiken voor 2014. Soms lukt het soms ook niet. Gelukkig had ik nog een zakje liggen van recentere datum dus poging nummer 2 in gang gezet.

WP_000649

Het zaaigoed

Ik heb nu inmiddels heel wat in de kweek. Daarom hebben we vandaag de “kweektafel” opgezet, want het begon wat veel te worden. Hij staat in de serre naast mijn bureau. Kan ik werken met een oog op mijn werk en het andere spiedend naar de vorderingen van mijn kweeksels. Maar het is gewoon heel praktisch om hem dichtbij te hebben want het zaaigoed heeft veel aandacht nodig die eerste periode. Genoeg water en de juiste temperatuur. En een ander voordeel: optimale lichtopbrengst want de serre ligt op het zuiden.

De kweektafel is al even praktisch als veel andere materialen die we gebruiken. Het is een sport in ons gezin om zoveel mogelijk te hergebruiken. Er zijn al zoveel spullen in de wereld, daar willen we niet al te veel meer aan toevoegen. Het drukt ook onze ecologische voetafdruk. Mijn man is een meester op Marktplaats, wat hij daar al niet gekocht en verkocht heeft, ik doe het hem niet na. De kweektafel bestaat uit 2 schragen van de doe-het-zelfzaak en een oude binnendeur die is overgebleven na de verbouwing. Hij staat ieder jaar maar een paar weken binnen en daarna gaat hij een paar weken de kas in totdat alle zaailingen naar buiten kunnen.

Zoals ik al zei zaaien vind ik het leukste van alles. Het is heerlijk om de natuur onder je handen te zien opbloeien. De natuur is voor mij een inspiratiebron en een bron van energie. Als ik een zware dag heb gehad dan is niets fijner dan je handen in de aarde steken, tussen de plantjes door te lopen, blaadjes weghalen, wat onkruid weghalen en water geven. Heerlijk.

Uiteindelijk hebben we de moestuin om ervan te kunnen eten, maar als het inmiddels zover gekomen is heeft het mijn interesse niet meer zo sterk als bij het allereerste begin. Ik ben niet zo’n grote eter en koken is al helemaal mijn hobby niet. Als ik dan toch eet dan moet het wel gezond zijn en daar ligt mijn uitdaging. Ik ben een zaaier en een kweker. Laat mij maar lekker alles met liefde voorbereiden en opkweken dat vind ik het allerleukste om te doen.